కాలాములకు బుద్ధుని ఉపదేశం

కాలాములకు బుద్ధుని ఉపదేశం

రచన: మైఖేల్ కారిథెర్స్ [మైఖేల్ కారిథెర్స్ 1978లో, “The Forest Monks of Sri Lanka: Anthropological and Historical Study” అనే అంశంపై చేసిన పరిశోధనకుగాను ఆక్సఫర్డ్ యూనివర్సిటీ నుండి డాక్టరేట్ పొందారు. Oxford University వారు ప్రచురించిన Past Masters series లో...
దీపావళి కల్పిత చరిత్ర – 2

దీపావళి కల్పిత చరిత్ర – 2

“నాటి దీపదానోత్సవమే నేటి దీపావళి” అనే పేరుతో నవతెలంగాణ (13.11.2020) దినపత్రికలో ఒక వ్యాసం అచ్చయింది. దీనిలో, రచయిత డాక్టర్ దేవరాజు మహారాజు, నరకాసురవధ వంటి పౌరాణిక కథలు వాస్తవంగా జరిగినవి కావని అన్నారు. అలాగే, పురాణాలన్నీ బుద్ధని తరువాత, బౌద్ధాన్ని నాశనం చేసే క్రమంలో...

చర్చావేదిక

ప్రతిపాదించిన అంశం గురించి చర్చించటానికి కింద ఉన్న కామెంట్ బాక్స్ ఉపయోగించండి. అంశము:

అభిప్రాయాలు

పత్రిక గురించి, బౌద్ధం గురించి మీ అభిప్రాయాలు రాయటానికి కింద ఉన్న కామెంట్ బాక్స్ ఉపయోగించండి.